תקנון האתר

תודה שבחרת להשתמש באתר "האלבומים של אביב"

כללי

 1. האתר מופעל ע"י אביב דקל, ע.מ. 039909825 (להלן "בעלת האתר").
 2. האתר מספק מידע ראשוני לגבי המוצרים אותם מספקת בעלת האתר.
 3. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.
 4. שימוש באתר מהווה הסכמת הלקוחה לתנאי תקנון זה.
 5. בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י בעלת האתר.
 6. האמור בתקנון מנוסח בלשון נקבה אך מתייחס לשני המינים.
 7. תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

התחייבות המשתמשת

 1. בעשותך שימוש באתר הנך מתחייבת כי לא תעשי אחד או יותר מהדברים האלה:
  1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר הכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעלת האתר.
  2. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
  3. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
  4. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה בכתב ומראש של בעל האתר.

הזמנה

 1. ביצוע הזמנה ייעשה טלפונית, לאחר בירור צרכי הלקוחה והתאמת מאפייני האלבום לצרכים אלו.
 2. נכון לעת הזו אין אפשרות לבצע רכישה באמצעות האתר.

פרטיות ושמירת סודיות

 1. בעלת האתר עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמשת").
 2. בעלת האתר לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצעה המשתמשת פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפרה המשתמשת את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמשת ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמשת לבעלת האתר.

קניין רוחני

 1. בעלת האתר הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
 2. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז דרום בלבד.

שירות לקוחות

 1. ניתן ליצור קשר עם בעלת האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר תחת "צור קשר".
 2. אם אינך שבעת רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתבי אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.